Publicerad 4 mars 2024

Vårdförlopp stroke och TIA

Här finns stödmaterial till personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för stroke och TIA.

Det färdiga vårdförloppet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp stroke och TIA – tidiga insatser och vård

Vårdförlopp stroke och TIA – fortsatt vård och rehabilitering

Om vårdförloppet

Idag finns omotiverade skillnader i vård av patienter med stroke, vad gäller tillgänglighet och kvalitet. Det finns två vårdförlopp framtagna för stroke och TIA. som syftar till att skapa en god och jämlik vård. Det första vårdförloppet beskriver behandling av den initiala och akuta fasen medan den andra delen omfattar rehabilitering och uppföljning.

Del 1: tidiga insatser och vård

Målen för vårdförloppet är att hålla nere tiden till akut behandling, ge adekvat omhändertagande inom slutenvården och säkerställa goda förutsättningar för verksamheten på de aktuella sjukvårdsenheterna. Vårdförloppet inleds vid misstanke om stroke och avslutas inför utskrivning av patient från strokeenhet.

Del 2: fortsatt vård och rehabilitering

Vårdförloppet är en fortsättning på första delen och omfattar tiden efteråt, det vill säga utskrivning, rehabilitering och uppföljning livet ut. Efter vård på strokeenheten har en del patienter behov av ytterligare rehabilitering. Rehabiliteringen ska ses som en integrerad del i strokeenhetsvården, i hemmet, i öppen vård eller i annan form beroende på omfattning och behov. Det viktigt att kunna erbjuda en personcentrerad rehabilitering och tillgång till ett multidisciplinärt team där personalen har särskild kunskap om stroke.

Stödmaterial

Konsekvensbeskrivningar

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp stroke och TIA, fortsatt vård och rehabilitering (PDF) Pdf, 379 kB.

Presentationer

Presentation vårdförlopp stroke och TIA – tidiga insatser och vård (PPT) Powerpoint, 8 MB.

Presentation vårdförlopp stroke och TIA – fortsatt vård och rehabilitering (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Seminarium

Det har hållits två seminarium om vårdförloppen för stroke och TIA. Du kan se dem i efterhand.

Seminarium stroke och TIA, införande av vårdförlopp 2024-02-08

Seminarium stroke och TIA, presentation vårdförlopp 2023-01-19

Filmer

Filmerna beskriver kortfattat mål och syfte med vårdförloppet utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Tidiga insatser och vård

Lars Rosengren, ordförande NAG stroke och TIA.

Ove Puisto, patientföreträdare NAG stroke och TIA.

Fortsatt vård och rehabilitering

Lars Rosengren, ordförande NAG stroke och TIA.

Lars Berge-Kleber, patientföreträdare NAG stroke och TIA.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.