Publicerad 13 april 2022

Vårdförlopp stroke och TIA

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för stroke och TIA.

Det färdiga vårdförloppet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet

Idag finns omotiverade skillnader i vård av patienter med stroke, vad gäller tillgänglighet och kvalitet. Vårdförloppet syftar till god och jämlik vård vid stroke och TIA genom praktisk tillämpning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. De övergripande målen för vårdförloppet är att hålla nere tiden till akut behandling, ge adekvat omhändertagande inom slutenvården och säkerställa goda förutsättningar för verksamheten på de aktuella sjukvårdsenheterna.

Vårdförloppet inleds vid misstanke om stroke och avslutas inför utskrivning av patient från strokeenhet.

Stödmaterial

Presentation

Presentation vårdförlopp stroke och TIA (PPT) Powerpoint, 8 MB.

Filmer

Filmerna beskriver kortfattat mål och syfte med vårdförloppet utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientrepresentant för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Lars Rosengren, ordförande NAG stroke och TIA

Ove Puisto, patientrepresentant NAG stroke och TIA

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård