Publicerad: 2 december 2019

Rekryteringsstrategier för välfärdsjobben

Över en halv miljon personer behöver rekryteras till välfärdssektorn fram till 2026. Det finns mycket som arbetsgivare kan göra för att möta rekryteringsutma­ningen. Här presenteras SKR:s nio rekryteringsstrategier.

Rekryteringsrapport 2018

I SKR:s senaste rekryteringsrapport, ligger fokus på tre strategier som på olika sätt bidrar till att minska behovet av rekryteringar.

Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden – Rekryteringsrapport 2018

Nio rekryteringsstrategier

Det pågår redan ett omfattande arbete i kommuner och regioner inom ramen för strategierna. Arbete utifrån strategierna kan både minska rekryteringsbehovet och öka arbetsgivarens attraktionskraft. Att jobba med strategierna innebär att kommuner och regioner måste utmana det traditionella och genomföra omfattande förändringar.

Använd kompetensen rätt

Vem ska göra vad, och på vilket sätt? Det gäller att ta tillvara på och utveckla den kompetens som finns för att kunna ge den bästa och mest effektiva samhällsservicen.

Bredda rekryteringen

Fler kan bidra till vår gemensamma välfärd. I många verksamheter är könsfördelningen ojämn och mångfalden kan öka. Till exempel kan nyanländas kompetens tas tillvara bättre.

Fler jobbar mer

Det är viktigt att de som vill ska kunna jobba heltid – och att de som frivilligt jobbar deltid uppmuntras att gå upp i tid.

Förläng arbetslivet

Tiden i arbetslivet behöver bli längre. I dag är etableringsåldern på arbetsmarknaden 26 år och medellivslängden är 82 år.

Visa karriärmöjligheterna

En bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten.

Skapa engagemang

Ju större engagemang och inflytande, desto större chans att medarbetare vill stanna och utvecklas på sin arbetsplats.

Utnyttja tekniken

En ökad digitalisering av välfärdstjänsterna öppnar för både effektivare verksamhet och bättre kvalitet.

Marknadsför jobben

Tala väl om verksamheten och ge människor chansen att prova på jobben. Goda erfarenheter från praktik och feriejobb lockar fler till välfärdsjobben.

Underlätta lönekarriär

Lönerna ska sättas lokalt och individuellt. Bra prestationer ska belönas. På så sätt kan duktiga medarbetare sporras och bidra till att verksamheten utvecklas.

Film om strategierna

Filmen går igenom de nio strategierna och beskriver vad de innebär.

Publikationer

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!