Publicerad 18 december 2023

Mitt i arbetslivet

Hur yrkesverksamma 36-65 år ser på jobb, studier och omställning.

Rapporten syftar till att öka kunskapen om drivkrafter och hinder för att vidareutbilda sig och yrkesväxla. Rapporten innehåller även statistik om omställningsstudiestödets första år.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.