Publicerad 4 december 2023

Samverkansavtal

Samverkan är ett förhållningssätt och en metod för att utveckla verksamhet, arbetsplats och arbetsmiljö. Det bygger på att alla medarbetare, fackliga företrädare, skyddsombud och chefer tillsammans bidrar i utvecklingen.

I samverkan för vi samman den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen, MBL och arbetet med arbetsmiljön som regleras i arbetsmiljölagen, AML. En väl fungerande samverkan underlättar och förkortar tiden för implementering av fattade beslut.

Partsgemensamt digitalt stöd

Parternas stödteam för samverkan har tagit fram ett digitalt stöd i form av en guide. Guiden kan användas när ni som lokala parter ska teckna ett nytt samverkansavtal eller revidera ett befintligt.

Guide till lokalt samverkansavtal

Avtal om samverkan och arbetsmiljö

SKR, Arbetsgivarförbundet Sobona och centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn har slutit ett centralt avtal om samverkan och arbetsmiljö.

Avtal om samverkan och arbetsmiljö (PDF) Pdf, 188 kB.

Partsgemensam kommentar till avtalet

Parterna har gemensamt tagit fram en kommentar till avtalet. I denna kommentar beskrivs avsikten med avtalet och hur det kan användas för att utveckla verksamhet, arbetsplats och arbetsmiljö i er organisation lokalt.

Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö (PDF) Pdf, 560 kB.

Parternas vision av samverkan

Välfärd, kvalitet och hälsa i samverkan genom att alla medarbetarna involveras, att kompetens och erfarenheter tillvaratas. Välfärdens arbetsgivare blir attraktivare med bättre verksamhet och friskare arbetsplatser.

Informationsansvarig

  • Christin Granberg
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.