Publicerad 16 maj 2024

Guide till lokalt samverkansavtal

Den här guiden vänder sig till dig som är central part i en kommun, en region eller arbetar på ett företag som är medlem i Sobona och vill teckna nytt eller utvärdera ett befintligt lokalt samverkansavtal.

Guiden består av frågeställningar och stöd i att ta fram ett nytt lokalt samverkansavtal eller utvärdera ett befintligt avtal. Du kan använda guiden från start till slut eller välja den del där ni för tillfället befinner er i processen.

Förbered dig innan du startar guiden

Innan du startar guiden rekommenderar vi att du läser igenom följande sidor:

Arbeta med samverkan

Det här ingår i samverkan

Innehåll i guiden

  • Teckna samverkansavtal
  • Tillämpa samverkansavtal
  • Utvärdera samverkansavtal
Starta guide

Information från Parternas stödteam för samverkan

Informationen på den här sidan och guiden till lokalt samverkansavtal är framtagen av Parternas stödteam för samverkan som består av representanter från SKR, Sobona, Svenska Kommunal­arbetareförbundet, Akademiker­förbundet SSR, Vision, Sveriges läkarförbund, Sveriges Lärare, Vårdförbundet, AkademikerAlliansen och Ledarna.

Informationsansvarig

  • Christin Granberg
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.