Publicerad: 26 maj 2014

Samverkan med Socialstyrelsen

SKL och Socialstyrelsen samverkar från och med hösten 2009 kring Öppna jämförelser inom socialtjänsten. Arbetet har även skett i samråd med Vårdföretagarna och Famna.

Syftet med Öppna jämförelser är att bidra till att utveckla och
förbättra kvalitet och effektivitet inom socialtjänstens verksamheter,
och därigenom skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik.

Öppna jämförelser på Socialstyrelsen

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!