Publicerad: 5 november 2019

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång 2018

Rapporten innehåller jämförelser inom detaljplaneområdet, presenterat i form av nyckeltal. Nyckeltalen visar kommunernas planberedskap, efterfrågan på bostadsbyggande i kommunen, tiden det tar att planlägga och hur många planer som överklagas.

Ladda ner Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång 2018

Nyckeltalen i rapporten speglar delar av kommunernas arbete med detaljplanering. I rapporten presenteras resultaten i huvudsak på kommungruppsnivå, så att kommuner med likartade förutsättningar grupperas tillsammans. Flera av nyckeltalen är viktade mot kommunernas invånarantal för att möjliggöra jämförelser mellan olika kommuner.

Nyckeltalstabeller (PDF, nytt fönster)

Underlagsmaterial till nyckeltalstabeller (Excel, nytt fönster)

För att få ett större antal detaljplaner som underlag väljer SKL att undersöka en tvåårsperiod. Rapporten behandlar därför statistik från 2016 och 2017. Den förra jämförelsen som var den första, handlade om år 2014 och 2015.

Hitta din egen kommuns resultat i Kolada

Via länken nedan hittar du aktuellt material i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada.

Hitta din kommuns resultat i Kolada (nytt fönster)

Vägledning till hur du hittar och analyserar statistik i Kolada

Kolada har tagit fram en film om hur du hittar din kommuns resultat i Kolada samt jämför din kommuns resultat med relevanta grupper av kommuner.

Så här hittar du rätt i materialet, Kolada

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Expert planering och byggande

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!