Publicerad: 28 november 2019

Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 speglar den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården på några viktiga områden, med stöd av senast tillgängliga data.

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019, SKR:s webbutik

Rapporten speglar den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av senast tillgängliga data. Under åtta olika tematiska avsnitt beskrivs utvecklingen och regionernas resultat jämförs med varann för ett urval mått. Rapporten belyser inte bara medicinska resultat, utan även till exempel tillgänglighet, patienternas erfarenheter och befolkningens syn på sjukvården.

Tillgången på öppet publicerade data om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet ökar. SKR visar allt fler indikatorer och mått på webbsidorna Vården i siffror samt i webbtjänsten Kolada. Det finns ändå behov av sammanställningar där resultat lyfts fram och uppmärksammas. Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 är den andra rapporten i en återkommande sådan rapportering.

Vården i siffror visar kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård

Verktyget Vården i siffror visar över 700 olika indikatorer och uppdateras när nya data är tillgängliga.

Vården i siffror

Vården i siffror är en del av SKR:s arbete med öppna jämförelser av kvalitet och effektivitet. Jämförelser av resultat mellan och inom kommuner och regioner görs inom en rad olika områden.

För flera viktiga sjukdomsgrupper och kvalitetsaspekter sker uppdateringar månads- eller kvartalsvis. Vården i siffror innehåller även fasta områdesrapporter med resultat för olika urval av mått.

Vissa mått i rapporten, de som avser regioners ekonomiska ställning samt personal- och arbetsgivarfrågor, finns enbart i webbtjänsten Kolada.

Verktyget Jämföraren i Kolada (nytt fönster)

Diagram och tabeller från rapporten

Bilderna är fria för användning för egna presentationer, med angivande av källa.

Rapportens alla diagram och tabeller (PPT, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Westander
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!