Publicerad: 23 januari 2020

Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2019

I Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2019 kan du jämföra indikatorer för olyckskonsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå. Årets tema är brott och brottsförebyggande arbete.

Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2019, SKR:s webbutik

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för tolvte gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen jämförelse. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet.

De områden som kartläggs är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet.

Temat i årets öppna jämförelse är brott och brottsförebyggande arbete, en fråga som blir allt mer aktuell.

I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga kommuner.

Tabellbilaga Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2019 (Excel, nytt fönster)

Definitioner Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2019 (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!