Publicerad 12 juni 2023

Myter om folkbibliotek

När diskussionen handlar om bibliotek förs ofta felaktiga föreställningar fram. SKR vill med hjälp av den officiella statistiken samt ett antal rapporter nyansera bilden av biblioteken.

"Ingen lånar böcker längre", "kommunerna drar bara ner på anslagen till folkbiblioteken" och "biblioteket är aldrig öppet" är några av de myter som omgärdar biblioteken. I regel är de just myter och helt felaktiga.

Folkbibliotek i siffor 2015–2019 (PDF) Pdf, 392 kB.

Myt 1: Ingen besöker biblioteken längre

Antal utlån av fysiska böcker sjunker. 2019 skedde dock en mindre ökning och nästan 57 miljoner utlån av fysiska böcker gjordes förra året. Nedladdningen av e-böcker fortsätter att öka, men kompenserar inte för nedgången av utlån av fysiska böcker fullt ut. Biblioteksbesöken minskar något, det gjordes 62 miljoner fysiska besök (2019). Men biblioteken är fortfarande en av de mest besökta kulturinstitutionerna.

Biblioteket som mötesplats

Bibliotek har delvis en annan roll i dag jämfört med hur många kanske föreställer sig ett traditionellt bibliotek. I dag är folkbiblioteket ett öppet, offentligt rum där man träffar människor, sitter och pluggar, läser tidningar, lånar datorer och internet gratis. Eller deltar i något arrangemang. Bibliotekens fysiska rum blir också extra viktig när trångboddheten ökar.

Antalet aktiviteter som folkbiblioteken själva anordnar har ökat de senaste åren. 2019 anordnades nästan 161 000 aktiviteter. Det innebär att det genomförs drygt 440 aktiviteter varje dag, året runt på landets folkbibliotek. Till dessa kommer alla de aktiviteter som andra aktörer, till exempel lokala föreningar och studieförbund, genomför i bibliotekens lokaler och som inte ingår i den officiella statistiken.

En av alla de aktiviteter som biblioteken själva erbjuder är språkkaféer som framför allt hjälper nyanlända att snabbare lära sig svenska. Andra exempel på aktiviteter är allt från sagostunder, författarbesök och bokprat till läxläsning och kurser i att öka invånares IT-kompetens.

Folkbibliotek – viktig aktör för digital delaktighet

Myt 2: Det finns nästan inga bibliotek kvar

Totalt finns det 1 080 folkbibliotek, vilket innebär att det ofta finns flera biblioteksenheter i en kommun. Det gör att biblioteken är den kulturinstitution som finns mest spridd i hela landet. Antalet biblioteksenheter fortsätter dock att minska. Nedläggningar sker däremot inte i den snabba takt som under 1990-talet då flera rena utlåningsstationer lades ner. En del av förklaringen till att minskningen ändå fortsätter är att tidigare kombinerade folk- och skolbibliotek omvandlas till att vara enbart skolbibliotek. Dessa filialer har ofta haft väldigt begränsade öppettider för allmänheten.

Rapporten "Varför lägger man ner biblioteksfillialer?"

I en studie från 2018 har SKR och Högskolan i Borås tittat på varför kommuner väljer att lägga ner biblioteksfilialer och om kommunerna samtidigt utvecklar annan biblioteksverksamhet. Rapporten slår bland annat fast att flera av kommunerna som lägger ner en filial ersätter den med annan typ av biblioteksverksamhet, men det kan ibland dröja några år innan verksamheten är på plats och det inte finns några direkta samband mellan färre besök och utlån och antal bibliotek i de kommuner som lagt ner bibliotek jämfört med andra kommuner.

Varför lägger man ner biblioteksfillialer, en studie om orsaker och konsekvenser av biblioteksnedläggning

Ökad tillgänglighet med bokbuss och pop-up-bibliotek

Utöver de fasta biblioteksenheterna kommer bok- och biblioteksbussarna. De finns i knappt en tredjedel av alla kommuner och de stannar vid 5 729 fasta hållplatser. Utöver de fasta hållplatserna arbetar fler och fler kommuner med att använda sina bok- och biblioteksbussar på nya sätt. De används som ”pop-up”-bibliotek på badstränder, i parker, på torg och i anslutning till köpcenter för att finnas där människor rör sig och för att nå andra grupper än dem som redan har hittat till och använder sig av biblioteket. Vissa kommuner väljer också att specialisera och anpassa sina biblioteksbussar för särskilda målgrupper, till exempel barn eller äldre, och kör till förskolor och äldreboenden.

Myt 3: Biblioteket är aldrig öppet när jag är ledig

Öppet på andra tider än förut

Det totala antalet öppet-timmar har minskat de senaste åren, men vissa bibliotek har flyttat sina öppettider till kvällar och helger i större utsträckning. Detta för att invånarna lättare ska kunna använda sig av bibliotekens verksamhet och leva upp till uppdraget att vara ”tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov”.

Meröppna bibliotek ökar

Antalet "meröppna" bibliotek har ökat kraftigt de senaste åren. Meröppna bibliotek innebär att biblioteket är tillgängligt för dem med bibliotekskort även på kvällar och helger, men utan personal på plats. Nu finns det meröppna folkbibliotek i 140 kommuner. Dessa är ett viktigt komplement till de tider då biblioteket är bemannat.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.