Publicerad 20 maj 2021

Ekonomirapporten

Även i år bedöms kommuner och regioner få goda resultat till följd av tillfälliga statsbidrag. Statsbidragen behövs för att hantera en osäker tid, men framåt krävs även långsiktighet.

Rapporten

Ekonomirapporten finns i en webbversion och som PDF för nedladdning. Denna utgåva kommer ej att tryckas och kan alltså inte beställas.

Ekonomirapporten, maj 2021 (Webbversion)

Ekonomirapporten, maj 2021 (PDF) Pdf, 2 MB.

Starka resultat trots pandemi

Kommuner och regioner kom under 2020 att få ett starkt resultat till följd av de stora tillfälliga statsbidragen på grund av pandemin. Även i år ser framförallt kommunerna ut att få ett positivt resultat. Annika Wallenskog, chefsekonom, SKR och Anders Knape, ordförande, SKR förklarar orsakerna till överskottet och hur det används.

Presentation av Ekonomirapporten, maj 2021

Ekonomirapportens slutsatser presenterades i en direktsänd webbsändning med SKR:s ordförande Anders Knape och SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.

Presentationer och infografik

Presentationer och infografik som användes i den webbsända presentationen av Ekonomirapporten.

Presentationer och infografik, Ekonomirapporten

Informationsansvarig

  • Niclas Johansson
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset