Publicerad 15 november 2021

Ekonomirapporten

Ekonomirapporten ger en sammanfattning av sektorns ekonomi de senaste åren, liksom förväntade utmaningar och konsekvenser av statliga satsningar och reformer som kommuner och regioner åläggs att göra.

Ekonomirapporten finns i en webbversion och som PDF för nedladdning.

Ekonomirapporten, oktober 2021 (Webbversion)

Ekonomirapporten, oktober 2021 (PDF) Pdf, 3 MB.

Tack vare konjunkturuppgången och en expansiv finanspolitik stärks ekonomin i kommuner och regioner. SKR lyfter i höstens Ekonomirapport bland annat fram tre nödvändiga satsningar, där staten tillsammans med kommuner och regioner, bör investera för framtiden – arbete, digitalisering och klimat.

Kommentarer om det ekonomiska läget i kommuner och regioner

SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog och ordförande, Anders Knape, kommenterar resultaten i höstens Ekonomirapporten.

Filmen är cirka 2 minuter lång.

Presentation av Ekonomirapporten, oktober 2021

Tisdagen den 19 oktober, klockan 10.00, presenteras slutsatserna ur höstens Ekonomirapporten i en direktsänd webbsändning med SKR:s ordförande, Anders Knape och SKR:s chefsekonom, Annika Wallenskog.

Presentationen kommer gå att se även i efterhand.

Presentationer och infografik

Presentationer och infografik som används i den webbsända presentationen av Ekonomirapporten.

Presentationer och infografik, Ekonomirapporten

Informationsansvarig

  • Niclas Johansson
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR