Publicerad 21 juni 2021

Socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser inom socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård publiceras 2021 inom nio verksamhetsområden inklusive krisberedskap.

Resultaten för 2021 finns publicerade på Socialstyrelsen webbplats. RKA arbetar med att ladda ned uppgifterna och publicerar därefter i Kolada.

Öppna jämförelser 2021: socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

Hitta din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i databasen Kolada. I Jämföraren, välj din egen kommun alternativt Alla kommuner. Välj sedan fliken ÖJ & KKiK, Öppna jämförelser Socialtjänst & HoS och därefter den ÖJ du vill se.

Jämföraren i Kolada

Stöd att arbeta med resultaten

SKR uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser strukturerat i verksamhetsutveckling, för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. Förbundet har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst, SKR:s webbutik

Informationsansvarig

  • Malin Michael
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset