Publicerad 9 juli 2021

Personalen i siffror

Antalet anställda i kommuner och regioner uppgick i november 2020 till nästan 1,2 miljoner. Av dessa arbetar ungefär 875 000 i kommuner och 300 000 i regioner.

Personalstatistik för kommuner och regioner

Rapporten Personalen i välfärden ger en översiktlig bild över de anställda i kommuner och regioner. Du kan exempelvis se hur många som arbetar heltid, hur många som fortsätter att arbeta vid 65 års ålder och hur många som är sjukskrivna.

Statistiken i rapporten avser november 2020 och är till störst del baserad på SKR:s personal- och lönestatistik.

Personalen i välfärden 2020

Reviderad AID

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (AID) reviderades i februari 2018. Detta innebär att vissa yrkeskoder (etiketter) har tillkommit, vissa har tagits bort och andra har fått nya namn. Revideringen påverkar även personalgrupperna som kan innehålla andra etiketter eller ha nya namn.

Reviderad arbetsidentifikation, AID

Regionbildning

Från och med 1 januari 2019 blev de sista sju landstingen regioner. Därmed har samtliga regioner (tidigare landsting) tagit över det regionala utvecklingsansvaret. Regionbildningen innebär att frågor som rör hälso- och sjukvård, transportinfrastruktur, kultursamverkan och regional utveckling kommer att finnas i regionens ansvar. Formellt finns benämningen ”landsting” kvar tills alla lagar har uppdaterats.

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Statistiker

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset