Publicerad 30 mars 2021

Personaltäthetsmodellen

Nyckeltalen i personaltäthetsmodellen utgår. Det innebär att nyckeltalen kommer att tas bort ur Kolada och kommer inte att uppdateras framöver.

SKR har beslutat att avveckla nyckeltalen som ingår i personaltäthetsmodellen.

Modellen var ett försök att uppskatta hur hög personaltätheten är i olika regioner och även ta hänsyn till att olika regioner har olika mycket köpt och såld vård. Modellen bygger på flera antaganden och kräver återkommande utvärdering och utveckling.

I dagsläget bedöms varken resurser eller intresse vara tillräckliga för att skapa den kvalitet som behövs för att siffrorna ska vara pålitliga och jämförbara.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset