Publicerad 20 oktober 2021

Insamling av personalstatistik

Information och anvisningar till dig som är uppgiftslämnare av personal- och lönestatistik (novemberstatistiken).

Inlämning av uppgifter

Inlämning för personal-och lönestatistiken öppnar preliminärt i mitten av oktober.

Inlämning personal-och lönestatistiken (nytt fönster)

Lämna in uppgifterna till SKR senast den 1 december efter lönekörning i november.

Se över era kontaktuppgifter från slutet av oktober

Från preliminärt i mitten av oktober kommer det gå att logga in i applikationen med ett tillfälligt lösenord för att ändra kontaktperson, lönesystem, begära uppskov och om så önskas ladda upp en testfil i förväg.

Inloggning

Inrapportering sker direkt via inloggning med hjälp av det användarnamn och lösenord som skickas ut till den som är registrerad som kontaktperson hos oss inför insamlingen.

Om det är någon annan som ska vara kontaktperson behöver du som sedan tidigare står som kontaktperson logga in och ändra kontaktuppgifter. Därefter behöver du vidarebefordra information om anvisningarna till den nya personen. Nytt lösenord kommer att skickas ut omkring mitten av november.

Granskning och rättning av uppgifter avslutad inom en vecka

Kontaktpersonerna kan granska och vid behov rätta de inskickade uppgifterna omedelbart efter inrapportering. Vi rekommenderar att granskning och eventuell rättning avslutas inom en vecka.

Kodförteckning befattningskod (kategorikod) för regioner

Samtliga regioner behöver även skicka in en kodförteckning för variabeln Befattning där klartext till respektive kod framgår. Filen kan antingen skickas till SKR personalstatistik eller laddas upp i applikationen under Inlämning > Komplettera > Annat.

personalstatistik@skr.se

Att notera 2021

Fält 9: Etikett enligt AID

Ny AID-kod: 203020 Läkare legitimerad, bastjänstgöring.

Etiketten ska redovisas enligt Etikettlista AID 2018 (version 2021-05-18), se bilaga E.

För att statistiken vi redovisar ska hålla hög kvalitet är det viktigt att ni regelbundet kontrollerar att rätt etikett används. Vi vill uppmärksamma er på eventuella brister i kodning så att ni hinner korrigera dessa inför årets insamling. Därför kommer samtliga kommuner under de närmaste veckorna få en sammanställning av AID-kodningen i inrapporterat underlag till novemberstatistiken 2018-2020 efter revideringen av AID 2018.

Sammanställningen innehåller uppgifter om antal för de nya koderna i revideringen samt eventuell felaktig användning, till exempel borttagna koder.

Fält 13: Specialistkod för läkare enligt AID och sjuksköterskor

Detta fält innehåller från och med insamlingen 2020, förutom läkares specialistkod, även specialistkod för sjuksköterskor. Införandet av koden gäller i första hand sjuksköterskorna i regioner men kodningen kan (med fördel) också börja tillämpas av kommuner. För mer detalj om kodning, se bilaga H.

Fält 16: Anställningsform

Ny kod: 6 = Projektanställning enligt AB 20.

Fält 19/Fält 21/Fält 23: Föräldraledighet/Ledighet vid sjukdom/ Ledighet vid studier med mera:

Förtydligande att ledighet minst 30 dagar ska ingå.

Fält 48: Mer- och övertidstimmar

Notera att definitionen förtydligats enligt nedan:

Ange antalet utförda och betalda mer- och övertidstimmar som betalats ut i november. Timmarna ska även ingå Faktiskt arbetade timmar (fält 25)

Ingen uppdelning på enkel eller kvalificerad övertid ska göras. Observera att timmar som enbart tagits ut i form av kompensationsledighet inte ska ingå.

Anvisningar

Anvisningar till löne- och personalstatistik 2021, kommuner och regioner (PDF) Pdf, 159 kB.

Bilaga A Postbeskrivning för semikolonseparerad csv-fil (PDF) Pdf, 52 kB.

Bilaga B Förteckning över kommunkoder, kommunalförbundskoder samt koder för region (PDF) Pdf, 71 kB.

Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner (PDF) Pdf, 173 kB.

Bilaga D Verksamhetsindelning för regioner (PDF) Pdf, 37 kB.

Bilaga E Etikettlista AID (senast reviderad 2021-05-18) (PDF) Pdf, 786 kB.

Bilaga F Koder för chefs-/lednings-/funktions-/ämnesansvar (PDF) Pdf, 91 kB.

Bilaga G Kodplan för läkarspecialitet (PDF) Pdf, 55 kB.

Bilaga H Kodplan för sjuksköterskor (PDF) Pdf, 55 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Statistiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR