Publicerad 30 mars 2021

Personalstatistik, anställda i kommuner och regioner

SKR samlar in och redovisar årligen statistik över alla anställda i kommuner och regioner per november, ofta kallad novemberstatistiken. 

Uppgifterna redovisas här i form av tabeller och diagram, fördelat per personalgrupp, verksamhet, kommun/region med mera.

Här finns också en sammanställning av sjukfrånvaron hos anställda i kommun och region i form av nyckeltal hämtade från den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen som enlig lag ingår i kommunernas och regionernas årsredovisningar.

Insamling av personal- och lönestatistik

För dig som uppgiftslämnare av uppgifter till novemberstatistiken hittar du här information och anvisningar samt länk till SKR:s statistikinlämningssystem för inlämning och granskning av uppgifter.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset