Publicerad 22 mars 2021
Frågor och svar

Vad är speciellt med medlen till specialistsjuksköterskeutbildningarna?

För 2019 har 400 miljoner kronor avsätts till regionerna för att erbjuda möjligheter för sjuksköterskor att genomgå specialistutbildning.

Medlen ska stimulera till specialistutbildning för sjuksköterskor inom områden där de nationella behoven är stora som till exempel inom psykiatri, vård av äldre, operation eller inom prioriterade områden utifrån verksamhetens behov.

Vidare ska medlen användas för att möjliggöra för medarbetare att kunna kombinera studier med arbete genom utbildningsanställningar och olika former av utbildningsförmåner, som delvis eller full lön under studierna och vid behov bidrag till resor.

Informationsansvarig

  • Carin Renger
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.