Publicerad 22 mars 2021

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare

Som en del av överenskommelsen God och nära vård 2021 vill SKR tillsammans med regeringen stimulera till utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare.

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare är ett av fyra övergripande utvecklingsområden inom överenskommelsen God och nära vård 2021. Det omfattar totalt 3 281 miljoner kronor. Av dessa är 2 531 miljoner kronor avsedda som stimulansmedel till regionerna och 150 miljoner kronor till kommunerna. Därutöver avsätts 400 miljoner kronor till regionerna och 100 miljoner kronor till kommunerna för att stimulera sjuksköterskor att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Ytterligare 100 miljoner kronor avsätts till regionerna för att möjliggöra utvecklings- och karriärmöjligheter för specialistsjuksköterskor med fördjupad kompetens inom centrala områden.

Medlen för utvecklingsområdet får användas för följande områden:

  • En ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till en nära vård
  • Utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen
  • Utbilda vårdens framtida medarbetare

Medlen får användas till att stärka nya, redan pågående satsningar eller bibehålla effekter av redan gjorda satsningar.

Vidareutbildning för sjuksköterskor

De 400 miljoner kronorna till regionerna och 100 miljoner till kommunerna kan användas till insatser som syftar till att:

  • Stimulera sjuksköterskor till att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom områden där de nationella behoven är stora eller inom prioriterade områden utifrån hälso- och sjukvårdens behov och omställning till nära vård
  • Fler sjuksköterskor att kunna kombinera studier med arbete genom utbildningsanställningar och olika former av utbildningsförmåner.

Utvecklings- och karriärmöjligheter

De 100 miljoner kronorna till regionerna kan användas till insatser som syftar till att:

  • Öka attraktiviteten att bli specialistsjuksköterska
  • Möjliggöra utvecklings- och karriärmöjligheter för specialistsjuksköterskor med fördjupning inom centrala områden.

AT-tjänster för läkare

Regionerna ska även förstärka det strategiska arbetet med prognoser och dimensionering av läkarnas allmäntjänstgöring (AT) och specialisttjänstgöring (ST) för att säkerställa att den långsiktiga tillgången till läkare ska öka och motsvara befolkningens behov samt stödja omställningen till nära vård.

Regionerna ska senast den 15 augusti 2021 redovisa planering av antalet AT-tjänster för 2022-2024.

Överenskommelse om en god och nära vård 2021

Informationsansvarig

  • Carin Renger
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset