Publicerad 19 november 2021

Statistik om driftformer

Kommuner och regioners verksamheter utförs av en rad olika utförare. SKR redovisar statistik som ur olika perspektiv belyser att kommunal verksamhet kan bedrivas på många olika sätt, i olika driftformer.

Köp av verksamhet

Utvecklingen av kostnader och kostnadsandelar för köpt verksamhet, utveckling av valfrihetssystem och antalet utförare inom välfärden. Utvecklingen avser åren från 2006 och framåt. Uppdateras årligen.

Statistik köp av verksamhet

Beslutsläge valfrihetsystem i regioner

Statistik över regionernas beslutade och annonserade valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihet, LOV. Uppdateras årligen.

Valfrihetssystem i regionerna

Hemtjänstersättning

För ersättning inom hemtjänst gäller att godkända leverantörer ska ha samma villkor enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Det gäller både kvalitetskrav som ersättningsbelopp. SKR gjorde en inventering bland landets kommuner 2019. Uppdateras varje år i december.

Ersättningssystem i hemtjänst

Hemstjänstutförare

Många företag har fått tillstånd att bedriva hemtjänst enligt IVO. Företag som enbart bedriver boendestöd måste ha tillstånd att bedriva hemtjänst. Uppdateras årligen.

Beslutsläget i valfrihetssystemet i kommuner

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR