Publicerad 7 april 2021

Samråd vid statistikinsamling från kommuner och regioner

Statliga myndigheter har skyldighet att samråda med SKR innan de skickar ut enkäter eller på annat sätt samlar in uppgifter från kommuner och regioner.

Formulär för samråd med SKR inför enkätutskick och annan uppgiftsinsamling

Den kommunala verksamheten är intressant för många aktörer i samhället. Kommuner och regioner belastas därför av ett omfattande uppgiftslämnande i form av enkäter och andra uppgiftsinsamlingar.

Samråd enligt SFS 1982:668

Samrådsskyldigheten regleras i förordningen om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från kommuner och näringsidkare, SFS 1982:668. Syftet med förordningen är att underlätta och begränsa uppgiftslämnandet för våra medlemmar.

Undvik enkäter under hela 2021

Covid-19-pandemin gör att arbetsbelastningen är och kommer att fortsätta vara att mycket hög under överskådlig tid för flera regionala och kommunala verksamheter. SKR uppmanar därför departement och myndigheter att undvika utskick av enkäter till kommuner och regioner under hela 2021.

SKR har även beslutat att förlänga förbundets eget enkätstopp till kommuner och regioner. Det kommer att gälla åtminstone hela 2021. Undantag kommer endast att göras för ett mindre antal enkäter som bedöms vara av synnerlig vikt.

Vilka berörs av förordningen

Förordningen gäller alla myndigheter med undantag för myndigheter under riksdagen. Även universitet och högskolor samt länsstyrelser innefattas. Den berör uppgiftsinsamlingar till såväl politiker som tjänstemän i kommun, landsting och region, när de ombeds lämna uppgifter som rör deras politiker- eller yrkesroll.

För uppgiftsinsamling från fristående verksamhet gäller samråd med NNR, Näringslivets regelnämnd.

Så här går ett samråd till

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kenneth Åhlvik
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR