Publicerad 18 februari 2022

Samråd vid statistikinsamling från kommuner och regioner

Statliga myndigheter har skyldighet att samråda med SKR innan de skickar ut enkäter eller på annat sätt samlar in uppgifter från kommuner och regioner.

Formulär för samråd med SKR inför enkätutskick och annan uppgiftsinsamling

Den kommunala verksamheten är intressant för många aktörer i samhället. Kommuner och regioner belastas därför av ett omfattande uppgiftslämnande i form av enkäter och andra uppgiftsinsamlingar.

Samråd enligt SFS 1982:668

Samrådsskyldigheten regleras i förordningen om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från kommuner och näringsidkare, SFS 1982:668. Syftet med förordningen är att underlätta och begränsa uppgiftslämnandet för våra medlemmar.

Kommuner och regioner fortsatt högt belastade

Inför beslut om att skicka ut en enkät, tänk på att kommuner och regioner fortfarande är högt belastade på grund av covid-19, och även det arbete som har senarelagts som en följd av pandemin.

SKR uppmanar därför departement och myndigheter att undvika enkäter så länge den här ansträngande situationen består.

Undersök om andra metoder kan användas för att täcka kunskapsbehovet. Är inte det möjligt, ta reda på hur läget är inom det verksamhetsområde ni planerar att undersöka genom att kontakta ett antal kommuner och regioner, eller kontakta SKR. Håll även enkäterna korta, använd urvalsundersökningar och tillåt längre svarsperioder.

Dessa berörs av förordningen

Förordningen gäller alla myndigheter med undantag för myndigheter under riksdagen. Även universitet och högskolor samt länsstyrelser innefattas. Den berör uppgiftsinsamlingar till såväl politiker som tjänstemän i kommun, landsting och region, när de ombeds lämna uppgifter som rör deras politiker- eller yrkesroll.

För uppgiftsinsamling från fristående verksamhet gäller samråd med NNR, Näringslivets regelnämnd.

Så här går ett samråd till

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kenneth Åhlvik
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR