Publicerad 29 december 2021

Statistik om läkemedel

Redovisning av förra regionernas kostnader föregående månad för läkemedelsförmånen samt en jämförelse med föregående år.

Läkemedelskostnader

SKR redovisar en sammanställning av regionernas kostnader för läkemedelsförmånen; läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. En ackumulerad sammanställning som jämförs med förra året. Uppdateras varje månad.

Läkemedelskostnader per månad

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.