Publicerad 22 mars 2021

Statistik om läkemedel

Redovisning av förra regionernas kostnader föregående månad för läkemedelsförmånen samt en jämförelse med föregående år.

Läkemedelskostnader

SKR redovisar en sammanställning av regionernas kostnader för läkemedelsförmånen; läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. En akumelerad sammanställning som jämförs med förra året. Uppdateras varje månad. j

Läkemedelskostnader per månad

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset