Publicerad 11 mars 2021

Uppföljning, nyckeltal inom MR

Nyckeltalen för mänskliga rättigheter har tagits fram av SKR och referenskommuner i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA. Alla nyckeltalen finns samlade per kommun i databasen Kolada.

Nyckeltalen finns i databasen Kolada. De är:

  • indelade utifrån den plattform som SKR tagit fram om kommunens uppdrag som samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör och arbetsgivare,
  • sorterade under rubriker i form av rättigheter, och
  • flera av nyckeltalen kan spegla flera rättigheter och indelningen är inte absolut utan kan ses som ett förslag.

Nyckeltalen som valts ut inom MR (Excel) Excel, 15 kB.

Nyckeltalen i Kolada

Så här arbetar du med Jämföraren och nyckeltalen i Kolada

RKA har tagit fram två instruktionsfilmer (en kortare och en länger version) som praktiskt visar hur du använder verktyget Jämföraren i Kolada. I Jämföraren får du snabbt en översikt av verksamheten, urval och vyer är färdiga. Utbildningen riktar sig till kommuner.

Jämföraren för kommuner, RKA

Publikationer

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset