Publicerad 22 mars 2021

Agenda 2030

SKR stödjer kommunernas och regionernas arbete med de 17 globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Nyckeltal från Kolada låter kommuner och regioner följa upp vad arbetet med Agenda 2030-målen ger för resultat.

Öppna jämförelser Agenda 2030

Jämförelser och analyser av några av de nyckeltal som finns i Kolada för Agenda 2030:s 17 mål. Rapporten visar hur målen i Agenda 2030 berör kommuner och regioner samt vad de kan göra för att närma sig målen utifrån sina olika förutsättningar.

Senast publicerad september 2020. Uppdateras oregelbundet.

Öppna jämförelse - Agenda 2030

Informationsansvarig

  • Kerstin Blom Bokliden
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR