Publicerad 17 mars 2021

Webbutbildning god man för ensamkommande barn

Många överförmyndare erbjuder utbildning för gode män, antingen i egen regi eller i samarbete med andra. Som ett stöd i detta arbete tog SKR i samarbete med en rad aktörer 2014 fram en nationell grundutbildning för gode män.

Webbutbildningen för god man har också tagits fram för att öka rättssäkerheten för de ensamkommande barnen och tydliggöra gode mannens uppdrag. Målgruppen är de som vill bli god man för ensamkommande barn.

Utbildningen kan genomföras lokalt eller regionalt under ett antal tillfällen och kombineras med en webbutbildning. För denna webbutbildning krävs det inte någon inlogg, men den kan vara svår att följa från läsplatta.

Utbildning för God man för ensamkommande barn

Arrangörer och inloggning, god man-utbildning

Arrangörsmaterialet riktar sig till överförmyndare och regionala aktörer som arrangerar kursen kring uppdraget som god man till ensamkommande barn. Du behöver inloggning för att komma åt arrangörsmaterialet. För själva webbutbildningen God man krävs det inte någon inloggning.

Utbildning för dig som är arrangör

För inloggningsuppgifter för arrangörer av utbildningar kontakta ove.ledin@skr.se

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset