Publicerad 4 oktober 2022

Äldreomsorg

SKR:s arbete med äldrevård och omsorgsfrågor handlar om att stödja kommuner och regioner i deras ständiga utvecklingsarbete. Äldres möjligheter till ett tryggt och självständigt liv är prioriterat, liksom en sammanhållen vård och omsorg när så behövs.

Aktuellt

Evenemang

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR