Publicerad 5 februari 2024

Ensamkommande barn och unga

Mottagandet av ensamkommande barn och unga är ett gemensamt ansvar mellan flera aktörer. SKR arbetar för att kommuner och regioner ska få rätt förutsättningar för ett hållbart och bra mottagande, och att de ensamkommande ska få bästa möjliga etablering i det svenska samhället.

SKR ger råd och stöd till kommuner och regioner i olika frågor med anledning av mottagandet av asylsökande och nyanlända ensamkommande barn och unga. SKR har en tät kommunikation med myndigheter och departement för att samordna insatser och föra fram SKR:s medlemmars behov och synpunkter.

SKR:s agenda för integration

SKR:s agenda för integration och nyanländas etablering utgör ett ramverk för SKR:s arbete med asylsökande och nyanlända, inklusive ensamkommande barn och unga. Agendan innehåller 65 punkter med förslag till regering och riksdag och utvecklingsområden för kommuner och regioner som syftar till att förbättra asyl- och flyktingmottagandet och nyanländas etablering i Sverige.

Förslagen och utvecklingsområdena omfattar mottagningssystemen, etableringen på arbetsmarknaden, integration i samhället, barn och unga, hälsa, ersättningar till kommuner och regioner samt forskning och utveckling. Agendan har tagits fram i nära dialog med SKR:s medlemmar och antogs av SKR:s politiska ledning i mars 2017.

Några av punkterna ur agendan som berör ensamkommande barn och unga:

  • För över ansvaret för det initiala mottagandet av ensamkommande barn till staten
  • Förändra systemet med gode män
  • Höj ersättningsnivåerna i befintliga ersättningar
  • Säkerställ att staten tar det samlade ansvaret för de som får avslag på ansökan om asyl

Agendan innehåller också utvecklingsområden för kommuner och regioner.

Skrift: Agenda för integration

Idébank för integrationsarbete

I Idébanken samlar SKR lärande exempel från kommuner och regioner när det gäller mottagande av asylsökande och nyanlända, inklusive mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Idébank med lokala exempel på arbete med asyl- och flyktingmottagande och integration

SKR tycker

Kurser och konferenser

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.