Publicerad 9 september 2021

Överförmyndaren ansvarar för god man

Det är överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där barnet befinner sig som utser och har ansvar för god man.

Överförmyndarens uppgifter i ärenden om ensamkommande barn:

  • ge barnet tillfälle att yttra sig innan god man är utsedd
  • avgöra genom kontroller vem som är lämplig som god man (RPS belastningsregister, Kronofogden, socialtjänsten, referenser)
  • utse god man
  • se till att god man får utbildning för sitt uppdrag
  • besluta om arvode för god man
  • utöva tillsyn av god man
  • byta god man eller besluta om att det ska upphöra.

Lagstöd

Bestämmelser om överförmyndare och gode mannens uppdrag finns i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen, lagen om god man för ensamkommande barn, förvaltningslagen, kommunallagen med flera.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.