Publicerad 1 april 2021

Överförmyndaren ansvarar för god man

Det är överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där barnet befinner sig som utser och har ansvar för god man.

Överförmyndarens uppgifter i ärenden om ensamkommande barn:

  • ge barnet tillfälle att yttra sig innan god man är utsedd
  • avgöra genom kontroller vem som är lämplig som god man (RPS belastningsregister, Kronofogden, socialtjänsten, referenser)
  • utse god man
  • se till att god man får utbildning för sitt uppdrag
  • besluta om arvode för god man
  • utöva tillsyn av god man
  • byta god man eller besluta om att det ska upphöra.

Lagstöd

Bestämmelser om överförmyndare och gode mannens uppdrag finns i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen, lagen om god man för ensamkommande barn, förvaltningslagen, kommunallagen med flera.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset