Publicerad 26 oktober 2021

Barn och våld

Att utsättas för våld får allvarliga konsekvenser för barn. Det gäller även för barn som ser, hör eller på andra sätt upplever våld mot en förälder eller omsorgsperson.

Barn som upplever våld – stöd för socialtjänsten

SKR:s kvinnofridssatsning har tagit fram en skrift om hur socialtjänsten kan stödja barn som upplever våld, och bedöma omsorgsförmåga hos våldsutövande och våldsutsatta föräldrar.

Skriften innehåller:

  • en översikt om forskningen på området
  • en praktisk del om vad socialtjänsten kan göra – från att upptäcka våld till att ge insatser efter behov
  • exempel från kommuner

Barn som upplever våld (webbversion)

Barn som upplever våld (beställ tryckt skrift i webbutiken)

SKR:s kvinnofridssatsning

Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola, är en av författarna till skriften. I filmen berättar hon om vilket stöd barnen kan behöva och hur omsorgsförmåga kan bedömas hos föräldrar. Föreläsningen är 53 min.

 

Stöd vid svåra samtal med barn

SKR har tagit fram filmer om hur socialtjänsten kan prata med barn som utsatts för våld, sexuella övergrepp eller varit med om våld in nära relationer.

Svåra samtal med barn

Barn på skyddat boende

Det bor nästan lika många barn som våldsutsatta vuxna på skyddat boende. Insatsen har hittills saknat reglering i lag, men regeringen har aviserat att skyddat boende ska bli en ny placeringsform med kvalitetskrav och tillståndsplikt från 2023. Reformen ska stärka barnrättsperspektivet och tydliggöra att barn på skyddat boende ska ha egen placering.

I dagsläget finns dock en rad utmaningar för kommunerna, till exempel när det gäller beslut om skyddat boende för barn, hur skolgången ska tryggas och hur uppgifter om var barnet befinner sig kan skyddas från våldsutövaren. SKR har tagit fram frågor och svar till stöd för kommuner.

Skyddat boende – frågor och svar

Studie om våldsutsatthet och barnavårdsutredningar

FoU Värmland har gjort en studie om barnavårdsutredningar vid anmälan om misstänkt våldsutsatthet. Studien har genomförts tillsammans med Värmlands kommuner och med stöd av SKR:s kvinnofridssatsning.

Studien SAVE (Support and protection Against Violence, on Equal terms for all children)

Nationell strategi mot våld mot barn

SKR är med i expertgruppen för den statliga utredningen om en nationell strategi mot våld mot barn. Utredningen ska ta fram förslag till mål för det långsiktiga arbetet att förebygga och bekämpa våld mot barn. Utredningen ska vara klar 31 maj 2022.

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (dir. 2021:29)

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset