Publicerad 2 april 2024

Socialtjänstens omställning

Socialtjänsten behöver ställa om till nya förebyggande, tillgängliga, tillitsskapande, jämställda och kunskapsbaserade arbetssätt – både utifrån den nya socialtjänstlagen och för att möta samhällets utmaningar.

Förslagen till ny socialtjänstlag

Den nya socialtjänstlagen väntas träda i kraft i juli 2025. Enligt förslaget till ny lag ska socialtjänsten:

  • främja jämlika och jämställda levnadsvillkor
  • ha ett tydligare barnperspektiv
  • bli mer förebyggande och lätt tillgänglig
  • få möjlighet att ge insatser utan behovsprövning
  • bidra till samhällsplaneringen och planera insatser inom alla verksamhetsområden
  • vara kunskapsbaserad och ha god kvalitet.

Utredningen Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag SOU 2020:74

Det krävs mer än bara ny lagstiftning

En ny socialtjänstlag är en förutsättning för att kunna ställa om till en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Men det krävs mer för att socialtjänsten ska vara hållbar på sikt. Kommunerna måste också lösa utmaningarna med personal- och kompetensförsörjning, en ansträngd ekonomi, desinformation och unga som dras in i kriminalitet.

Ny webbplats och stöd inför omställningen

SKR stödjer socialtjänstens omställning på olika sätt, bland annat inom ramen för en överenskommelse med regeringen 2024. På SKR:s nya webbplats Framtidens socialtjänst samlar vi information, stöd och inspiration att förbereda inför nya lagen och börja ställa om till nya arbetssätt.

Webbplatsen Framtidens socialtjänst

Kort om några projekt

Tidiga insikter för tidiga insatser

Projektet Tidiga insikter för tidiga insatser stödjer kommuner kan ställa om till en mer förebyggande och tillgänglig socialtjänst – och utforskar hur andra aktörer kan underlätta.

Tidiga insikter för tidiga insatser

NUSO – nationell uppföljning av socialtjänstens omställning

NUSO är en unik nationell studie och ett samarbete mellan SKR och Karlstad universitet. Syftet är att fånga utgångsläget, förstå hur socialtjänstens arbete förändras över tid, och följa upp resultat och effekter av omställningen till nya socialtjänstlagen.

Under 2024 och 2025 genomförs tre delstudier i sociala- barn och ungdomsvården. Cirka 150 kommuner har anmält intresse att delta.

NUSO – unik nationell uppföljning

Informationsansvarig

  • Niklas Eriksson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.