Publicerad 31 augusti 2023

Jämställt föräldraskap

Ett jämställt föräldraskap gynnar barns hälsa, utveckling och välbefinnande. Det är också viktigt för föräldrarnas relation till barnet och varandra. Kommuner och regioner kan bidra till mäns ökade ansvarstagande för föräldraskapet.

Att främja ett jämställt föräldraskap är viktigt för att motverka sjukskrivningar kopplat till deltidsarbete eller dubbel arbetsbörda hemma och på arbetet, och för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

Om maskulinitet och jämställt föräldraskap

I skriften beskrivs strategier och exempel för hur mödrahälsovården och barnhälsovården kan främja ett jämställt föräldraskap genom att stärka män i deras roll som föräldrar och förändra destruktiva normer för maskulinitet.

Maskulinitet och jämställt föräldraskap - Arbete för pappors ökade delaktighet

Informationsblad om jämställt föräldraskap

SKR har sammanfattat innehållet i skriften ”Maskulinitet och jämställt föräldraskap” på ett kort informationsblad, eftersom alla kanske inte har tid att läsa hela skriften. Det kan användas som ett underlag inför beslut för politiker och chefer, i samband med fortbildningar eller för att uppmärksamma och väcka vidare intresse kring frågor om jämställt föräldraskap. Informationsbladet är också användbart för spridning bland medarbetare och medborgare.

Informationsblad om jämställt föräldraskap (PDF) Pdf, 163 kB.

Om delad föräldraledighet och ökat heltidsarbete

Rapporten "Halva föräldraledigheten, hela tiden" fokuserar på delad föräldraledighet och ökat heltidsarbete – två viktiga områden för att nå ett mer jämställt samhälle. Rapporten riktar sig till arbetsgivare inom välfärden. Rapporten är också till för dig som tycker att ökad jämställdhet i samhället är en viktig angelägenhet.

Halva föräldraledigheten, hela tiden

Stöd till jämställt föräldraskap

Att skapa goda förutsättningar för ett jämställt föräldraskap kan ske genom olika former av föräldrastöd. Stöd till föräldrar är en stor och växande verksamhet i kommuner och regioner, och erbjuds bland annat via mödra- och barnhälsovården, socialtjänst och första linjens barnpsykiatri. Föräldrastödet inom mödra- och barnhälsovården är av särskild vikt eftersom verksamheterna möter i stort sett alla blivande och nyblivna föräldrar, dessutom under en period då föräldraskapet formas.

Pappasamtal i Region Skåne

Region Skåne satsar sedan några år tillbaka på pappasamtal i föräldrastödet, med avsikt att öka pappors ansvar för föräldraskapet. I den här filmen, som kan användas som inspiration och diskussionsunderlag, får tittaren följa och se hur ett sådant samtal kan gå till. ”De här pappasamtalen har ju definitivt stärkt min roll som pappa”, säger pappan i filmen.

Filmen är 3 minuter och 5 sekunder lång.

Informationsansvarig

  • Love Nordenmark
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.