Publicerad 10 april 2019

Halva föräldraledigheten, hela tiden

Som Sveriges största arbetsgivare ser Sveriges Kommuner och Landsting det som en självklarhet att kvinnor och män ska ha lika stora möjligheter till att utvecklas i sitt yrkesliv. Denna rapport fokuserar främst på två områden; delad föräldraledighet och ökat heltidsarbete. Dessa områden är beroende av varandra och vi är övertygade att om man lyckas inom respektive område, har man kommit en bra bit på väg till ett mer jämställt samhälle.

Rapporten riktar sig till arbetsgivare inom välfärden och ska fungera som ett stöd till jämställdhetsarbetet. Rapporten är också till för dig som tycker att ökad jämställdhet i samhället är en viktig angelägenhet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.