Publicerad 18 april 2024

Politiska ledare som är kvinnor

SKR stödjer särskilt ledande förtroendevalda som är kvinnor i deras uppdrag som politiska ledare. Syftet är att bidra till ökat eller bibehålla antalet kvinnor på ledande politiska positioner. Bland annat bevakar SKR statistik om kvinnors representation bland förtroendevalda ledare i kommuner och regioner.

Den senaste statistiken visar att:

  • 37 procent av kommunstyrelseordföranden, KSO, är kvinnor
  • 37 procent av kommunfullmäktigeordföranden, KFO, är kvinnor
  • 48 procent av regionstyrelseordföranden, RSO, är kvinnor
  • 33 procent av regionfullmäktigeordföranden, RFO, är kvinnor

Politiska ledare är mentorer i ett internationellt ledarprogram för kvinnor

SKR medverkar i ett internationellt ledarprogram för kvinnor i samarbete med Centrum för Lokal Demokrati, ICLD. Förtroendevalda kvinnor i ledande positioner från kommuner och regioner är mentorer till kvinnor i andra länder som deltar i programmet.

Mentorer i det internationella ledarprogrammet

Women’s Political Leadership: Program, upplägg (PDF) Pdf, 114 kB.

Aktiviteter för politiska ledare

SKR erbjuder aktiviteter för politiska ledare bland annat toppolitikerprogram och mentorprogram. Programmen är gemensamma för både kvinnor och män och fokuserar på tre delar i ledarskapet:

  • Att stärka demokratin.
  • Att skapa genomslag och resultat.
  • Ett hållbart ledarskap.

Toppolitikerprogram 2024

Mentorprogram

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.