Artikeln publicerades 6 december 2022

Socialtjänst, hedersvåld och jämställdhet

Hur kan ett stärkt jämställdhetsarbete underlätta för socialtjänsten att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck? Seminariet lyfter forskning och praktiska exempel.

Utredningen om en ny socialtjänstlag föreslår är att socialtjänsten, utöver jämlika, även ska främja jämställda levnadsvillkor. Samtidigt är hedersrelaterat våld och förtryck ett allvarligt jämställdhetsproblem som kränker flickor och kvinnors fri- och rättigheter. Även pojkar och unga män som inte följer hedersnormen drabbas, och kan ha dubbla roller som utsatta och förövare.

Det här seminariet lyfter olika perspektiv på hur arbete för jämställdhet och jämlikhet kan stärka socialtjänstens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Arrangör: SKR:s pilotprojekt för jämställd socialtjänst i samarbete med SKR:s kvinnofridssatsning.

Seminariet sändes den 6 december 2022. Här kan du se delar av seminariet i efterhand.

Segregation, hedersnormer och hedersvåld

Hur bidrar segregation till hedersvåld, hedersnormer och ojämställdhet? Rúna í Baianstovu, lektor vid Örebro universitet, berättar om en fördjupad studie på området, och hur begreppen inneslutning och mobilitet kan hjälpa socialtjänsten att bättre förstå och stödja utsatta. Filmen är cirka 45 minuter lång.  

Mellanförskap och minoritetsstress – hur kan vi förstå ungas komplexa utsatthet?

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtyck i Stockholm som riktar sig till unga i hederskontext och till yrkesverksamma. Aerzo Samadi och Poya Ashna, kuratorer på Origo, berättar hur oron att mötas av rasism och diskriminering kan förstärka utsatthet och göra det svårare för unga att söka hjälp. Filmen är cirka 25 minuter lång.

Hedersrelaterat våld och förtryck och jämställdhet – hur hänger det ihop?

Vad innebär jämställdhetsarbete, våldsförebyggande arbete, och arbete mot hedersrelaterat våld och förtyck? Deepati Forsberg, utredare vid Jämställdhetsmyndigheten, reder ut skillnader, likheter och vad jämställdhetsintegrering kan bidra med. Filmen är 20 minuter lång.

Shanazi hjältar i Gävle kommun

Shanazi hjältar engagerar unga killar att våga se och agera mot hedersrelaterat våld- och förtryck och vara ambassadörer för jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Metoden har en genusföreändrande ansats, vilket innebär att främja jämställdhet genom att synliggöra och motverka stereotypa föreställningar om kön och makt. Rodin Hajo, verksamhetsledare och Helena Roswall, strateg social hållbarhet, berättar om arbetet. Filmen är cirka 18 minuter lång.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maria Högkvist
    Konsult
  • Elin Holmgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.