Publicerad 29 september 2023

Tabeller Kommunal personal 2021

Här redovisas uppgifter från 2021 års personalstatistiska undersökning i tabellform. Tabellerna ger en övergripande beskrivning av personalen i kommuner och kommunalförbund.

Uppgifterna avser anställda under november 2021.

Rikstabeller

Tabell A

Samband mellan olika populationer (Excel) Excel, 12 kB.

Samband mellan olika populationer (PDF) Pdf, 41 kB.

Tabell B

Antal anställda och faktiska årsarbetare efter personalgrupp samt förändring 2019-2021 (Excel) Excel, 12 kB.

Antal anställda och faktiska årsarbetare efter personalgrupp samt förändring 2019-2021 (PDF) Pdf, 41 kB.

Tabell 1

Antal sysselsatta under perioden 1981-2021(Excel) Excel, 20 kB.

Antal sysselsatta under perioden 1981-2021 (PDF) Pdf, 60 kB.

Tabell 2A

Andel sysselsatta efter verksamhet och personalgrupp (Tabellen har utgått).

Tabell 2B

Antal sysselsatta efter verksamhet och personalgrupp (Tabellen har utgått).

Tabell 3

Antal anställningar och faktiska årsarbetare efter personalgrupp (Excel) Excel, 14 kB.

Antal anställningar och faktiska årsarbetare efter personalgrupp (PDF) Pdf, 66 kB.

Tabell 4

Antal anställningar, faktiska årsarbetare, sysselsatta och helt lediga efter AID-etikett (Excel) Excel, 37 kB.

Antal anställningar, faktiska årsarbetare, sysselsatta och helt lediga efter AID-etikett (PDF) Pdf, 378 kB.

Tabell 5

Antal anställningar per löneintervall (Tabellen har utgått).

Tabell 6

Antal anställda efter ålder, kön och personalgrupp (Excel) Excel, 13 kB.

Antal anställda efter ålder, kön och personalgrupp (PDF) Pdf, 56 kB.

Kommunvisa tabeller

Tabell 7

Antal anställningar efter personalgrupp och kommun (Excel) Excel, 48 kB.

Antal anställningar efter personalgrupp och kommun (PDF) Pdf, 557 kB.

Tabell 8

Antal årsarbetare efter personalgrupp och kommun (Excel) Excel, 52 kB.

Antal årsarbetare efter personalgrupp och kommun (PDF) Pdf, 644 kB.

Tabell 9

Antal anställda efter kön, överenskommen sysselsättningsgrad och kommun (Excel) Excel, 44 kB.

Antal anställda efter kön, överenskommen sysselsättningsgrad och kommun (PDF) Pdf, 480 kB.

Tabell 10

Antal anställda efter ålder, kön och kommun (Excel) Excel, 38 kB.

Antal anställda efter ålder, kön och kommun (PDF) Pdf, 401 kB.

Bilagor

Bilaga 1

Teknisk beskrivning (PDF) Pdf, 37 kB.

Bilaga 2

Jämförbarhet (PDF) Pdf, 321 kB.

Bilaga 3

Personalgrupper kommun (PDF) Pdf, 14 kB.

Bilaga 4

Kommungruppsindelning del 1 (PDF) Pdf, 98 kB.

Kommungruppsindelning del 2 (PDF) Pdf, 32 kB.

​Definitioner och begrepp

Definitioner och begrepp (PDF) Pdf, 115 kB.

Tidigare års redovisningar

Kommunal personal 2020

Kommunal personal 2019

Kommunal personal 2018

Kommunal personal 2017

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Statistiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.