Publicerad 29 augusti 2023

Frågor och svar om pension för förtroendevalda

Här hittar du vanliga frågor och svar om pensioner för förtroendevalda.

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

 • Är OPF-KL ett kollektivavtal och när beslutas det om villkoren?

  Nej, OPF-KL är inget kollektivavtal. OPF-KL reglerar villkoren för förtroendevalda. SKR tar fram ett förslag till regelverk, OPF-KL, som kommunen/regionen genom fullmäktige har att fatta beslut om. Sedan är det kommunens/regionens egen pensionsmyndighet som hanterar tillämpningen. Det finns möjlighet för varje kommun/region att göra egna tillägg och justeringar.

 • Avsättningen till pension har höjts för AKAP-KR, ska motsvarande höjning göras för OPF?

  Det är kommunen/regionen som fattar beslut om eventuella ändringar i regelverket för förtroendevalda. Den bakomliggande tanken med OPF-KL är att villkoren i så stor utsträckning som möjligt ska motsvara de som arbetstagarna har. Det är sett till det inte orimligt att höja avsättningen till 6 % respektive 31,5 % över 7,5 inkomstbasbelopp.

 • Finns det något uppdaterat förslag på OPF-KL?

  SKRs arbetsgivaravdelning har nyligen fått i uppdrag av SKRs politiska ledning att ta fram ett förslag till reviderat OPF-KL inför nästa mandatperiod. Ett nytt förslag väntas vara klart i god tid inför nästa mandatperiod.

Informationsansvarig

 • Niclas Lindahl
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.