Publicerad 11 oktober 2022

Arbetsskada – Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA-KL)

Om en arbetstagare skadar sig på jobbet och får en fysisk eller psykisk personskada, kan ersättning utgå från Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA-KL).

Försäkringsgivare är Afa Försäkring och det är arbetstagare som gör anmälan dit.

Försäkringen gäller om arbetstagaren:

 • råkar ut för ett olycksfall i arbetet,
 • olycksfall på väg till eller från arbetet (färdolycksfall),
 • eller om arbetstagaren får en arbetssjukdom.

Alla tre händelserna kallas för arbetsskada. Även skador på grund av hot, våld och rån kan räknas som arbetsskada.

Till olycksfall i arbetet hänförs i första hand olycksfall som inträffar när den skadade utför sitt egentliga arbete och i allmänhet även andra olyckor som inträffar på arbetsplatsen. Även en olycka som inträffar utanför arbetsplatsen kan betraktas som ett olycksfall i arbetet, men då krävs det att ”arbetstagaren vid olyckstillfället var stadd i arbetsgivarens ärenden” eller i vart fall utförde något i arbetsgivarens intresse. I samtliga fall gäller att det måste finnas ett samband mellan olyckan och arbetet för att det ska vara fråga om ett olycksfall i arbetet.

Ersättning

Ersättning kan bland annat lämnas för:

 • Inkomstförlust
 • Kostnader, till exempel sjukvårdskostnader och kostnad för läkemedel
 • Sveda och värk
 • Lyte och men

Skulle arbetsskadan leda till dödsfall, kan de anhöriga få ersättning i form av begravningskostnader, förlust av underhåll och ersättning för psykisk chock.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Marie Ståhl
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.