Publicerad 14 maj 2024

Dödsfall – skydd till efterlevande

Vid en arbetstagares dödsfall kan ersättning lämnas till efterlevande genom tre olika försäkringar.

De tre försäkringarna är:

 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)
 • Familjeskydd enligt AKAP-KR
 • Återbetalningsskydd

En av dessa, återbetalningsskyddet, kan arbetstagaren välja bort till förmån för en högre pension.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)

Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning och begravningshjälp till dödsboet från Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL).

Försäkringsgivare är KPA Tjänstepensionsförsäkring och det är arbetsgivaren som anmäler dödsfallet dit.

TGL-KL kan lämna ersättning till de efterlevande och dödsboet i form av ett skattefritt engångsbelopp om arbetstagaren dör före 67 års ålder.

TGL-KL består av tre delar:

 • grundbelopp
 • barnbelopp
 • begravningshjälp

Hur stort försäkringsbeloppet blir beror på omfattningen av arbetstagarens arbetstid, ålder vid dödsfallet samt vilka efterlevande som finns.

Försäkringsvillkor (TGL-KL) (PDF) Pdf, 672 kB.

Familjeskydd

Familjeskydd ingår i tjänstepension AKAP-KR och kan lämna ersättning till arbetstagarens efterlevande vid arbetstagarens dödsfall.

Försäkringsgivare är KPA Tjänstepensionsförsäkring och det är arbetsgivaren som anmäler dödsfallet dit.

I familjeskyddet ingår:

 • familjeskydd till efterlevande vuxen
 • familjeskydd till efterlevande barn.

Utbetalning av förmånen sker månadsvis. Hur stort försäkringsbeloppet blir beror på arbetstagarens lönenivå samt vilka efterlevande som finns.

Försäkringsvillkor, familjeskydd (PDF) Pdf, 97 kB.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskyddet ingår i tjänstepension AKAP-KR och KAP-KL. Det är arbetstagarens sparade pensionskapital som kan betalas ut till efterlevande månadsvis. Denna försäkring kan arbetstagaren välja bort och istället få en högre pension.

Försäkringsgivare är det pensionsbolag som arbetstagaren valt för sin tjänstepension.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Marie Ståhl
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.