Publicerad 11 oktober 2022

Sjukdom – Avtalsgrupp­sjukförsäkring (AGS-KL) och rehabiliteringsstöd

Vid sjukdom kan arbetstagaren få ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och arbetsgivaren kan ansöka om rehabiliteringsstöd.

ASG-KL kompletterar den ersättning som arbetstagaren får från Försäkringskassan. Arbetsgivare kan ansöka om rehabiliteringsstöd för en anställd och få upp till halva kostnaden betald för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Försäkringsgivare är Afa Försäkring.

Anmäl till Afa Försäkring när sjuklönen inte längre betalas

När sjukskrivningen varat i 91 dagar kan arbetstagaren göra en anmälan till Afa Försäkring. De första 90 dagarna får de flesta sjuklön från arbetsgivaren. Om tiden med sjuklön är kortare görs anmälan när sjuklönen inte längre betalas, men tidigast efter 15 dagars sjukskrivning.

Försäkringen börjar gälla när anställningen har varat i 90 dagar under förutsättning att:

 • arbetstagaren varit arbetsför till minst 25 procent sedan minst en vecka, och
 • har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan.

Det finns 2 olika förmåner som kan utgå från AGS-KL:

 • dagsersättning
 • månadsersättning

Dagsersättning och sjukpenning

Dagsersättning kan lämnas när Försäkringskassan betalar sjukpenning, smittbärarpenning eller rehabiliteringspenning. Ersättningen betalas som regel ut från dag 91 i arbetstagarens sjukperiod, och som längst till och med den 360:e dagen i sjukperioden. Vid smittbärarpenning betalas ersättning från dag 1 i sjukperioden.

Hur mycket ersättning arbetstagaren får beror på den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, och storleken på den sjukpenning arbetstagaren får från Försäkringskassan.

 • Sjukpenning med 80 procent (normalnivå) från Försäkringskassan – arbetstagaren får då AGS-KL dagsersättning på 12,887 procent av sjukpenningen.
 • Sjukpenning med 75 procent (fortsättningsnivå) från Försäkringskassan – arbetstagaren får då AGS-KL dagsersättning på 13,746 procent av sjukpenningen.

Månadsersättning, sjukersättning och aktivitetsersättning

Månadsersättning kan lämnas när Försäkringskassan betalar sjukersättning eller aktivitetsersättning. Det är arbetstagarens sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som styr hur stor ersättningen blir. Om arbetstagaren har en inkomst över 7,5 prisbasbelopp kan även månadsersättning utgå för den inkomstförlusten.

Arbetstagaren kan få ersättning från AGS-KL som längst till och med månaden innan man fyller 66 år.

Rehabiliteringsstöd

Arbetsgivaren kan ansöka om rehabiliteringsstöd när en arbetstagare behöver arbetslivsinriktad rehabilitering i förebyggande syfte eller för att återgå i arbete. Arbetsgivaren kan få upp till halva kostnaden betald.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Marie Ståhl
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.