Publicerad 22 april 2024

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om uppräkningar av särskilda ersättningar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning (BAL) och Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning (BUI)

De särskilda ersättningarna i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning (BAL) och i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning (BUI) räknas upp med motsvarande 3,3 procent från och med den 1 april 2024.

BAL och BUI prolongeras med Svenska Kommunalarbetareförbundet och BAL prolongeras med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.

Informationsansvarig

  • Karin Nordin
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.