Publicerad 29 januari 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 20

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI med Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Avtalet ersätter BUI T 17, i lydelse 2019-01-01, och gäller tillsvidare från och med den 1 december 2020 med en ömsesidig uppsägningstid om tre kalendermånader.

Rekommendation till beslut
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.