Publicerad 28 mars 2024

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 24

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA med OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet och Läkare jämte i förbundsområdet ingående organisationer, samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Överenskommelsen BEA 24 ersätter BEA 20 i lydelse 2022-06-01 och gäller tillsvidare från och med den 1 april 2024 med en ömsesidig uppsägningstid om tre kalendermånader. Notera att Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFR:s förbundsområde Lärare ligger kvar på BEA 20 i lydelse 2022-06-01 men förhandlingar pågår.

Informationsansvarig

  • Karin Nordin
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.