Publicerad 31 januari 2024

Frågor och svar om dygnsvila

Skärpta regler om dygnsvila börjar gälla från och med 1 oktober 2023. På den här sidan har vi samlat svar på vanliga frågor om dygnsvila och vad du som arbetsgivare behöver tänka på vid arbetstidsförläggning.

Riskbedöm vid ändringar i verksamheten

Vid ändringar i verksamheten och vid större ändringar kring arbetstidsförläggningen är det viktig att göra riskbedömningar

Frågor och svar om riskbedömning och arbetstidsförläggning

Bakgrund till förändringarna

Kommissionen har riktat kritik mot regleringen om dygnsvila i Allmänna bestämmelser. SKR, Sobona och de fackliga parterna som tecknat avtalet har analyserat avtalet och dragit samma slutsats. Parterna har därför förhandlat fram nya regleringar om dygnsvila som bedöms uppfylla minimikraven enligt EU:s arbetstidsdirektiv. Kollektivavtalets bestämmelser om dygnsvila ska uppfylla minimikraven om minst 11 timmars dygnsvila och att arbete och dygnsvila ska alternera enligt EU:s arbetstidsdirektiv. Om en lag eller ett kollektivavtal inte uppfyller minimikraven kan EU-domstolen förklara att bestämmelsen är ogiltig.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.