Publicerad 1 september 2023

Webbsändningar om ändringar i Allmänna bestämmelser angående dygnsvila samt förläggning av arbetstid

Ta del av inspelade webbsändningar om varför nya bestämmelser införs och vad de innebär. Informationen är en sammanfattning av det nya regelverket som finns beskrivet i cirkulär 23:03.

Cirkulär 23:03 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser § 13 angående dygnsvila samt förläggning av arbetstid

Bakgrund till ändringar i bestämmelser om dygnsvila

I filmen redogörs för varför ändringarna görs. Filmen är 7 minuter och 12 sekunder lång.

Medverkande: Ann-Sophie Svedhem, förhandlare SKR.

Regelverk kring arbetstid och dygnsvila

I filmen redogör vi för generella regelverk som gäller för arbetstid och dygnsvila, det vill säga förhållandet mellan arbetstidsdirektivet, arbetstidslagen och Allmänna bestämmelser. Avslutningsvis finns ett exempel; dygnsbrytets betydelse för bedömning av om 11 timmars dygnsvila uppnås. Filmen är 41 minuter och 30 sekunder lång.

Medverkande: Sofia Lundevall, förhandlare Sobona och Ann-Sophie Svedhem, förhandlare SKR.

Förläggning av arbetstid

I filmen redogörs för de ändringar som har gjorts i AB § 13 mom. 5 angående förläggning av arbetstid. Det gäller till exempel bestämmelse om vad som ska framgå av ett schema, vad som avses med alternerande arbete och vila samt genomgång av när undantag från detta kan göras samt hur kompenserande vila då måste förläggas. Filmen är 11 minuter och 59 sekunder lång.

Medverkande: Ann-Sophie Svedhem, Förhandlare SKR.

Möjlighet till lokal överenskommelse samt HÖK

I modulen redogörs för de ändringar som gjorts i AB § 13 mom. 8 och mom. 9 samt HÖK. Det innebär genomgång av de undantag från 11 timmars dygnsvila som i vissa fall är möjliga, hur kompenserande vila ska förläggas i sådana fall, hur beredskap kan hanteras samt hantering av kombinationer av undantag. Filmen är 24 minuter och 32 sekunder lång.

Medverkande: Ann-Sophie Svedhem, förhandlare SKR.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.