Publicerad 31 januari 2024

Övriga bilagor till AB samt lokala avtal

Svar på vanliga frågor om dygnsvila som gäller för övriga bilagor till Allmänna bestämmelser (AB) och lokala avtal.

Övriga bilagor till AB

Bilagorna D, L och U reglerar inte dygnsvila och står inte heller i strid med vare sig arbetstidsdirektivets regler om dygnsvila eller AB. SKRs uppfattning är därför att de inte behöver revideras innan den 1 oktober.

 • Gäller Bilaga L om Lägerverksamhet fortsatt? (Uppdaterad: 31 januari 2024)

  Ja, Bilaga L reglerar ersättningar. Viloregler tillämpas enligt tillämpligt kollektivavtal (ex AB och Bilaga J).

Lokala avtal

Lokala avtal som står i strid med de nya dygnsviloreglerna ska sägas upp eller omförhandlas. Observera att omförhandling av lokala kollektivavtal inte rekommenderas under pågående avtalsförhandlingar.

 • Hur ska man förlägga arbetstiden i ett lokalt avtal med timbank där varje medarbetare lägger in sin tillgängliga tid för att sedan bli inbokad på arbete? (Uppdaterad: 17 juli 2023)

  En sådan hantering avviker från de centrala kollektivavtalen. Därför kan SKR eller Sobona inte ge råd om detta.

 • Gäller kollektivavtalets bestämmelser om dygnsvila även för inhyrd personal? (Uppdaterad: 27 mars 2023)

  Bemanningsföretaget har som arbetsgivare ansvar för att säkerställa att skyddsregler till exempel arbetstid säkerställs. Om kommun eller region som inhyrare även lägger schema för bemanningspersonal ska skyddsregler om till exempel dygsvila beaktas vid schemaläggning.

 • Om vi har lokala kollektivavtal som innehåller avvikelser från 11 timmars dygnsvila ska de sägas upp? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Lokala kollektivavtal som innehåller regleringar om kortare dygnsvila än 11 timmar eller arbetstidsförläggning som kan innebära sådan förläggning behöver omförhandlas eller sägas upp. Avtalet upphör inte av sig själv men villkor som strider mot direktivet i avtalet kan förklaras ogiltiga av domstol. I övriga delar kan avtalet ha fortsatt tillämplighet.

 • Påverkas lokala avtal om beredskap på veckovila av de nya bestämmelserna? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Nej, de nya bestämmelserna handlar bara om dygnsvila.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.