Publicerad 27 mars 2024

Arbetstidsförläggning

Utgångspunkten för arbetstidsförläggningen är ytterst invånarnas behov av välfärdstjänster. Det innebär att många verksamheter i välfärden behöver bedrivas oavsett tidpunkt på dygnet, veckodag eller årstid.

Den ständigt pågående utvecklingen av verksamhet, organisation, digitalisering, arbetssätt och därtill demografiska förändringar ställer höga krav på kompetensförsörjningen och hur välfärdens resurser används på bästa och mest effektiva sätt.

En viktig förutsättning för att klara dessa krav, är en verksamhetsanpassad och hälsosam arbetstidsförläggning som främjar heltidsarbete och stödjer ett långt, utvecklande och hållbart arbetsliv.

Begrepp och termer om arbetstid

Arbetstidens betydelse

I filmen samtalar Ann-Sophie Nykrans Svedhem och Fabian Ultvedt, förhandlare på SKR, om arbetstidens betydelse för kommuner och regioner ur ett verksamhets- och arbetsgivarperspektiv. Behov av arbetstid och önskemål om viss arbetstidsförläggning kan ses ur olika vinklar och när arbetstidsfrågor diskuteras är det bra att beakta så många relevanta aspekter som möjligt. Filmen är cirka 16 minuter.

Rättsliga ramverket

Fabian Ultvedt, förhandlare på SKR, beskriver den rättsliga grunden för arbetstidens reglering i Arbetstidslagen, arbetstidsdirektiv och avtal. Det är en översiktlig introduktion för den som vill veta hur det hänger ihop. Filmen är cirka 12 minuter.

Riskbedömning

Fabian Ultvedt, förhandlare på SKR samtalar med Gunnar Sundqvist, utredare på SKR om hur och när riskbedömning ska göras. Riskbedömningar kan bli aktuella att göra till följd av de nya dygnsvilobestämmelserna som träder i kraft den 1 oktober 2023. Filmen är cirka 11 minuter.

Frågor och svar om riskbedömning och arbetstidsförläggning

Förläggning

Ann-Sophie Svedhem, förhandlare på SKR, beskriver hur och vem som bestämmer när det gäller arbetstidens förläggning samt hur det bör gå till enligt gällande kollektivavtal. Filmen är cirka 11 minuter. Filmen är cirka 15 minuter.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.