Publicerad 30 januari 2024

HÖK Läkare, Specialbestämmelser

Vanliga frågor och svar om dygnsvila som gäller för Huvudöverenskommelse (HÖK) för läkare och specialbestämmelser till Allmänna bestämmelser (AB).

I maj 2023 träffade SKR, Sobona och Läkarförbundet en överenskommelse om samma skärpta regler för dygnsvila och arbetstidens förläggning i AB § 13 som tidigare överenskommits med övriga centrala motparter. För läkarna gäller ändringarna i AB från och med den 1 februari 2024.

Överenskommelse har också träffats om ändringar i Specialbestämmelser för läkare. Även dessa ändringar gäller från och med den 1 februari 2024. Läkarförbundet har också tecknat samma tilläggsöverenskommelse som övriga centrala parter. För läkarna träder den, liksom för övriga parter, i kraft den 1 februari 2024.

 • Finns exempel på arbetstidsförläggning vid undantag från alternerande arbete och dygnsvila, samt punkt 4 b) i Specialbestämmelser för läkare? (Uppdaterad: 30 juni 2023)

  Undantaget har MBL-förhandlats eftersom bemanning inte kunnat lösas på annat sätt än med jourpass på 20 timmar enligt nedan.

  Exempel undantag från att arbete och dygnsvila förläggs alternerande (Dygnsbryt kl. 08.00)

  Exempel undantag från att arbete och dygnsvila förläggs alternerande (Dygnsbryt kl. 08.00)

  Ordinarie arbetstid

  Dygnsvila

  Torsdag kl. 08.00-17.00

  Kl. 17.00-08.00

  Fredag

  Kl. 08.00-20.00

  Sammanlagd jour*

  Kompenserande vila

  Fredag/lördag kl. 20.00-16.00

  20 timmar innebär ledig lördag/söndag kl. 16.00-12.00 (inkluderar dygnsvila)

  *Varav

  • Pass 1 kl. 20 – 08 = 12 timmar
  • Pass 2 kl. 08 – 16 = 8 timmar

  Läkaren skulle efter den kompenserande vilan, till exempel kunna ha ett jourpass förlagt under söndagen mellan kl. 12.00-21.00 och sedan dygnsvila till kl. 08.00 måndag morgon. Ett annat alternativ kan till exempel vara veckovila från kl. 12.00 på söndagen till kl. 08.00 tisdag morgon.

 • Innebär punkt 4 b) i Specialbestämmelser för läkare att den ordinarie arbetstiden kan utökas? (Uppdaterad: 19 juni 2023)

  Nej, det är endast jourtiden som kan utökas enligt punkt 4 b) i Specialbestämmelser för läkare.

 • Hur mycket kan jourtiden utökas enligt punkt 4 b) Specialbestämmelser för läkare? (Uppdaterad: 19 juni 2023)

  Om det är nödvändigt utifrån verksamhetens behov kan andelen jourtid utökas till hela den ”sammanlagda arbetstiden”. Den sammanlagda arbetstidens/arbetspassets längd kan som högst uppgå till 20 timmar enligt AB § 13 mom. 5. Oavsett andelen jour ska läkarens efterföljande viloperiod utgöra minst lika många timmar som den sammanlagda arbetstiden utgjorde enligt AB § 13 mom. 5.

 • Vad krävs för att kunna utöka andelen jourtid enligt punkt 4 b) Specialbestämmelser för läkare? (Uppdaterad: 19 juni 2023)

  Punkt 4 b) i Specialbestämmelserna tillförs AB § 13 mom. 5. Samtliga förutsättningar för att kunna tillämpa undantaget i AB § 13 mom. 5 ska vara uppfyllda. Dessutom ska det vara nödvändigt utifrån verksamhetens behov att utöka andelen jourtid. Arbetsgivaren ska också begära MBL-förhandling inför ett beslut om att utöka andelen jourtid. Har detta förhandlats samtidigt som förhandling om tillämpning av AB-undantaget behöver arbetsgivaren inte begära en separat MBL-förhandling. Avser arbetsgivaren att införa en förändring som innebär en ökning av andelen jour vid ett senare tillfälle ska arbetsgivaren begära MBL-förhandling inför det beslutet.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.