Publicerad 2 maj 2024

Frågor och svar om beredskap och dygnsvila (gäller avtalet AB)

Här hittar du svar på frågor om hur du som arbetsgivare kan hantera beredskap i kombination med dygnsvila.

 • Innebär ”beredskap flera dygn i sträck” all beredskap mer än 1 dygn? (Uppdaterad: 2 maj 2024)

  Ja, det gäller beredskap som pågår under mer än 24 timmar i sträck.

  Det gäller också beredskap som förläggs mellan arbetspass. Beredskapspassen kan då var för sig vara kortare än 24 timmar.

  Exempel 1

  Beredskap fredag klockan 20 – lördag klockan 21.

  Exempel 2

  Måndag: ordinarie arbete klockan 07-16. Beredskap klockan 16-07 på tisdagen.
  Tisdag: ordinarie arbete klockan 07-16. Beredskap klockan 16-07 på onsdagen.
  Onsdag: ordinarie arbete klockan 07-16.

  Exempel 3

  Måndag: ordinarie arbete klockan 07-16. Beredskap klockan 16-22.
  Tisdag: ordinarie arbete klockan 07-16. Beredskap klockan 16-22.
  Onsdag: ordinarie arbete klockan 07-16.

  Vid beredskap flera dygn i sträck ska kompenserande vila förläggas i samband med den därpå följande dygnsvilan efter beredskapsperiodens slut. Vid omfattande störningar under beredskap kan, av arbetsmiljöskäl, vilan behöva läggas ut tidigare.

 • En verksamhet har dygnspass fördelat på aktiv tid 12 timmar, beredskap 12 timmar. Man får inte sin dygnsvila på grund av störningar men är alltid ledig två dagar efteråt. Kommer det gå att förlägga arbetstiden på det här sättet? (Uppdaterad: 18 juli 2023)

  Om beredskap regelmässigt bryts bör arbetsgivaren överväga om jour eller ordinarie arbetstid ska förläggas istället. Är det utifrån störningarnas frekvens befogat att förlägga beredskap kan arbetstiden förläggas enligt förslaget under förutsättning att villkoren om kompenserande vila uppfylls enligt AB § 13 mom. 8. Tillämpning av långa arbetspass bör ur hälsosynpunkt minimeras.

 • Hur ska arbetstiden beräknas vid aktivt arbete under beredskap när det gäller kompensation för dygnsvila? (Uppdaterad: 18 juli 2023)

  Exempel

  En störning pågår under 10 minuter och ersätts enligt AB § 20 med 30 minuter.

  Kompenserande vila

  När det gäller kompenserande vila är det den faktiska tiden som ersätts. I detta exempel 10 minuter.

 • Hur hanteras dygnsvila när endast beredskap är förlagd? (Uppdaterad: 4 juli 2023)

  Det ska finnas ett fastställt dygnsbryt. Om arbetstagaren inte har fått minst 11 timmar sammanhängande ledighet under dygnet behöver inskränkningar kompenseras enligt AB § 13 mom. 8.

 • Arbetstagaren har haft en beredskapsperiod som inneburit avbrott för aktivt arbete. Kan arbetstagaren påbörja ny beredskap innan kompenserande vila erhållits för den första perioden? (Uppdaterad: 13 mars 2023)

  Nej, arbetstagaren ska först få kompenserande vila för aktivt arbete under beredskap innan ny beredskap kan påbörjas.

 • Kan beredskap förläggas under dygnsvila? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Ja, beredskap kan förläggas under dygnsvila. Om det sker ett avbrott i beredskapen för aktivt arbete utgör den tiden också ett avbrott i dygnsvilan. Om avbrottet innebär att arbetstagarens förlagda dygnsvila blir kortare än 11 timmar ska kompenserande vila utges enligt mom. 8.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.