Publicerad 30 januari 2024

HÖK lärare, Bilaga M till Allmänna bestämmelser

Svar på vanliga frågor om dygnsvila som gäller för huvudöverenskommelse för lärare och bilaga M till Allmänna bestämmelser (AB).

SKR, Sobona och Sveriges lärare har träffat överenskommelse om ändrade och skärpta regler för dygnsvila och arbetstidens förläggning i AB § 13 som tidigare har överenskommits med övriga parter. Överenskommelse har också träffats om ändringar i Bilaga M för lärare med ett senare ikraftträdande.

 • För anställda med villkor enligt AB (semestertjänst) träder ändringarna i kraft den 1 oktober 2023.
 • För anställda med villkor enligt Bilaga M (ferietjänst) träder ändringar i kraft den 1 juli 2024.
 • Vi ska åka på skolresa i två dagar, vad gäller för oss? (Uppdaterad: 2 maj 2024)

  Vid lägerskola och skolresa gäller reglerna för dygns- och veckovila på samma sätt som i övrig verksamhet. Bilaga L innehåller inga specifika undantag utan reglerar endast frågor om ersättning och ingenting om arbetstidsförläggning.

 • En oförutsedd händelse sker under en lärares dygnsvila. Den oförutsedda händelsen är av sådan art att det inte kan vänta till nästkommande arbetsdag. Vad gäller i det här fallet avseende lärarens dygnsvila? (Uppdaterad: 2 maj 2024)

  Gällande förtroendearbetstid

  I undantagsfall kan arbetstagaren på grund av oförutsedd händelse, som inte kan vänta till nästa arbetsdag, behöva bryta dygnsvilan. Sådana händelser motsvarar tillfällen där arbetsgivaren hade beordrat övertid, men i detta fall har arbetstagaren själv möjlighet att fatta beslut inom ramen för sin förtroendearbetstid. I sådana fall ska arbetstagaren förhålla sig till regelverket i AB vad gäller kompenserande vila. Om en arbetstagares dygnsvila tillfälligt understiger 11 timmar ska kompenserande vila i första hand förläggas i anslutning till, och vara sammanhängande med, nästkommande dygnsvila. Det innebär att efterföljande dygnsvila, efter en tillfällig avvikelse, ska bestå av som minst 11 timmar plus den tid som saknas upp till 11 timmars vila. Det är den faktiska tiden för själva avvikelsen som ska kompenseras.

  Exempel

  Dygnsbryt kl. 08.00
  Måndag
  Reglerad arbetstid kl.08-15
  Dygnsvila kl.21-08
  Oförutsedd händelse kl.21-21.15

  Tisdag
  Reglerad arbetstid kl.08-15.30
  Dygnsvila kl.20.45-08

  Onsdag
  Reglerad arbetstid kl.08-16

  Den oförutsedda händelsen medför att det sker ett 15 minuter långt avbrott från den 11 timmar långa dygnsvilan. Det innebär att under nästkommande dygnsvila mellan tisdag och onsdag, i första hand, ska arbetstagarens säkerställa en vila om minst 11 timmar + 15 minuter.

 • Vi ska ha öppet hus mellan kl. 19-21, hur kan vi förlägga reglerad arbetstid? /Vi ska ha kvällskonsert med kulturskolan mellan klockan 19-21, hur kan vi förlägga den reglerade arbetstiden? (Uppdaterad: 2 maj 2024)

  I normalfallet kan arbetstiden som mest förläggas under 13 timmar inom varje 24-timmarsperiod för att möjliggöra 11 timmars sammanhängande vila.

  För en arbetstagare som ska arbeta på reglerad arbetstid fram till kl. 21, kan arbetsgivaren förlägga arbetstid som tidigast kl. 08 efterföljande dag (dygnsbryt kl. 08.00). Mellan kl. 21 och kl. 08 ryms arbetstagarens 11 timmar långa dygnsvila.

 • Vilken arbetstid är det som anges i schema? (Uppdaterad: 2 maj 2024)

  AB § 13 mom. 5 anger bland annat att ordinarie arbetstid vid behov ska anges i schema. För lärare avses där den reglerade arbetstiden.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.