Publicerad 24 april 2023

Uppsägning, arbetsbrist

En uppsägning som inte hänför sig till arbetstagaren personligen räknas i lagen till begreppet arbetsbrist.

Vanligen uppkommer arbetsbrist vid driftsinskränkningar eller vid omorganisation av verksamheten som kan leda till att en arbetstagare inte längre behövs. Arbetsbrist kan också uppstå genom att arbetsgivaren beslutar att inte längre anslå medel till en verksamhet eller utföra andra verksamhetsförändringar.

Turordning

Om arbetsbristen medför att en eller flera arbetstagare kommer att sägas upp gäller att det ska ske i turordning. Turordningsregler gäller enligt 22 § LAS och grundprincipen är att den som har kortast anställningstid ska sägas upp först. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde.

Turordningsreglerna innebär att det inte nödvändigtvis är den arbetstagare vars arbete berörs av arbetsbristen som ska sägas upp. Arbetstagaren måste då omplaceras för att få fortsatt arbete. En förutsättning för omplacering är att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet, det innebär att den anställde ska vara kompetent för de arbetsuppgifter som arbetstagaren med kortare tid på turordningslistan utför. Det innebär att den anställde ska uppfylla såväl de praktiska som de teoretiska minimikraven som gäller vid nyanställning.

Begrepp vid turordning

Driftsenhet

Driftsenhet, byggnad eller bebyggelse inom inhägnat område. Till exempel kommunhus, skola eller sjukhus. Om arbetstagarorganisationen begär ska en gemensam turordning upprättas för högst tre driftsenheter inom förvaltningens verksamhetsområde på orten.

Ort

Ort, befolkningsmässig koncentration, tätort.

Kollektivavtalsområde

Kollektivavtalsområde saknar betydelse vid turordningshanteringen. Turordningen sker utifrån grupper av arbetstagare som har befattningar med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter oavsett facklig tillhörighet.

Läs vidare

Blanketter och mallar

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.