Publicerad 30 april 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändringar i Allmänna bestämmelser och partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m.

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) och en partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset